Category Archives: 我的女儿~cora

第三届哈士奇聚会

五月一号早上九点,
1u草场聚合。。。
今天的小可乐好像有点害羞,
一直不肯走去哈士奇朋友那边。。。

今天来的哈士奇不比往年少,
多了很多新面孔,
好不多说来些照片给你们过过瘾。。。
用戶插入图片                                                                           先来一张我家小可乐

用戶插入图片                                                                         这是小可乐的好朋友啊卢

用戶插入图片                                                                                   这是TAtoo

用戶插入图片
                                                                                 这是可乐的小媳妇

用戶插入图片
                                                                      这是这次聚会的大合照啦。。。。
*期待下一次的聚会。。。

可怜的宝贝

用戶插入圖片                                  
                                                                     宝贝的脚掌肿成这样,
                                                                     心痛死我了。。。
                                                                     已经快三个星期了,
                                                                     前几天跑出脓水来,
                                                                     天啊,
                                                                     第一粒好了,
                                                                     换第二粒,
                                                                     第二粒也好了,
                                                                     昨天跑出第三第四粒,
                                                                     我快晕了,
                                                                     今天带她去看第三次医生了。。。
                                                                      宝贝,
                                                                      新年快到了,
                                                                      希望你快快好起来。。。